YAT KAPTANI (499 GT) EĞİTİMİ YACHTMASTER TRAINING (499 GT)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Yat kaptanı (499 GT) yeterliği almak için müracaat edenlerden;

  1. En az lise mezunu olup, GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü veya Kısa Mesafe Telsiz Operatörü belgesine sahip olmak ve,
  2. Usta gemici veya güverte lostromosu yeterliğine sahip olup en az yirmi dört ay veya Yat Kaptanı (149 GT) yeterliği ile en az on iki ay deniz hizmetinde bulunduktan sonra Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (499 GT) eğitimini almak veya,
  3. Sözleşmede öngörülen A-II/3 ya da A-II/1 müfredat programlarını içeren eğitimi yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında almak ve tam boyu on beş metreden daha uzun ticari yatlarda, yolcu motorlarında veya gezinti-tenezzüh teknelerinde stajyer olarak toplam üç ay deniz eğitimini tamamlamak veya,
  4. Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (499 GT) eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında almak, tam boyu on beş metreden daha uzun ticari yatlarda, yolcu motorlarında veya gezinti-tenezzüh teknelerinde stajyer olarak toplam üç ay deniz eğitimini tamamlamak,

şartlarını ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin öngördüğü sınavda başarılı olanlar Yat Kaptanı (499 GT) yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Eğitim İçerisindeki Dersler

YAT EĞİTİMİNE GİRİŞ
SEYİR
GEMİCİLİK
DENİZDE HABERLEŞME
METEOROLOJİ
DENİZDE EMNİYET VE GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ
DENİZ HUKUKU
MOTOR, ELEKTRİK VE TEKNİK BİLGİ
DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ

Eğitim Süresi

4 ay (350 Ders Saati)