Altyapımız

Bünyemizde bulunan imkanlarımız.

30+

laboratuvar, atölye ve simülatör imkanı

Simülatörlerimiz

WÄRTSİLÄ NAVI TRAINER 5000 KÖPRÜÜSTÜ SİMÜLATÖRÜ

WÄRTSİLÄ NAVI TRAINER 5000 ERM SİMÜLATÖRÜ

WÄRTSİLÄ NAVI TRAINER 5000 CAN KURTARMA FİLİKASI SİMÜLATÖRÜ

WÄRTSİLÄ NAVI TRAINER 5000 ECDIS SİMÜLATÖRÜ

WÄRTSİLÄ NAVI TRAINER 5000 GMDSS SİMÜLATÖRÜ

WÄRTSİLÄ NAVI TRAINER 5000 LCHS SİMÜLATÖRÜ

UYGULAMALI EĞİTİM TESİSİMİZ

Atölye ve Laboratuvar