YAT KAPTANI EĞİTİMİ (149 GT) YACHTMASTER TRAINING (149 GT)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Yat Kaptanı (149 GT) yeterliği almak için müracaat edenlerden;

  1. 18 yaşını bitirmiş ve en az lise mezunu olup Kısa Mesafe Telsiz Operatörü belgesine sahip olmak ve,
  2. Usta gemici veya güverte lostromosu yeterliğine sahip olup en az altı ay deniz hizmetinde bulunduktan sonra, Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (149 GT) eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında almak veya,
  3. Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (149 GT) eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında almak ve tam boyu on beş metreden uzun ticari yatlarda, yolcu motorlarında veya gezinti-tenezzüh teknelerinde toplam üç ay süreyle deniz eğitimi yapmış olmak,

şartlarını ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin öngördüğü sınavda başarılı olanlar Yat Kaptanı (149 GT) yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Eğitim İçerisindeki Dersler

YAT EĞİTİMİNE GİRİŞ
SEYİR
GEMİCİLİK
DENİZDE HABERLEŞME
METEOROLOJİ
DENİZDE EMNİYET VE GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ
DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ

Eğitim Süresi

50 Gün (200 Ders Saati)