KİMYASAL MADDE TANKERLERİNDE YÜK İŞLEMLERİ İÇİN İLERİ EĞİTİMİ ADVANCED TRAINING FOR CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod Bölümünün A-V/1-1-3 ve Tablo A-V/1-1-3 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 1.04 “Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük İşlemleri İleri Eğitimi”ne uygun olarak icra edilir. Tankerlerde çalışan tüm zabitler ile işlemlerde görevli tayfalar Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük İşlemleri İleri Eğitimini almak zorundadır.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention Sections A-V/1-1-3 and Table A-V/1-1-3 of the SCTW Code. as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.04 “Specialized Training for Chemical Tankers”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

KİMYASAL MADDE TANKERLERİ TASARIM, SİSTEM VE DONANIMLARI
POMPA TEORİSİ VE KARAKTERİSTİKLERİ, YÜK POMPASI TİPLERİ VE
EMNİYETLİ İŞLETİMLERİ
TANKER EMNİYET KÜLTÜRÜ YETERLİĞİ VE EMNİYETLİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI
EMNİYET SİSTEMLERİNİN İZLENMESİ, ACİL KAPAMA
YÜK ÖLÇÜM VE HESAPLAMALARI
DÖKME SIVI YÜKLERİN TRİM, DENGE VE YAPISAL BÜTÜNLÜĞE ETKİSİ
KİMYASAL YÜK İŞLEMLER
YÜK İŞLEMLERİ PLANLARI, USULLERİ VE KONTROL LİSTELERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI
İZLEME VE GAZ BULMA SİSTEMLERİNİN, ARAÇLARININ VE DONANIMININ KALİBRASYONU VE KULLANILMASI
YÜK İŞLEMLERİNDEN SORUMLU PERSONELİN YÖNETİMİ VE SORUMLULUĞU
ZARARLI SIVI MADDELERİN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
MALZEME EMNİYET BİLGİ KARTI (MATERIAL SAFETY DATA SHEET – MSDS)
KİMYASAL MADDE TANKERLERİNDE YÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEHLİKE VE KONTROL ÖNLEMLERİ
KURAL VE DÜZENLEMELERE UYUMSUZLUĞUN TEHLİKELERİ
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE KİMYASAL MADDE TANKERLERİNDE GEMİ ÜSTÜNDEKİ EMNİYET DAHİL EMNİYETLİ ÇALIŞMA UYGULAMALARI
KİMYASAL MADDE TANKERİ ACİL DURUM USULLERİ
ÇATIŞMA, BATMA VE DENİZE DÖKÜLME SONRASINDA YAPILACAKLAR
KİMYASAL MADDE TANKERLERİNDE TIBBİ İLK YARDIM, TEHLİKELİ
YÜKLERLE İLGİLİ KAZALARDA TIBBİ İLK YARDIM KILAVUZU (MEDICAL FIRST AID GUIDANCE FOR USE IN ACCIDENTS INVOLVING DANGEROUS GOODSMFAG)
ATMOSFER VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ USULLERİ
MARPOL 78 VE DİĞER IMO DÖKÜMANLARI, ENDÜSTRİ KILAVUZLARI VE GENEL OLARAK UYGULANAN LİMAN DÜZENLEMELERİ
IBC KOD VE İLGİLİ DÖKÜMANLARI KULLANMA YETERLİĞİ

Eğitim Süresi

4 Gün (28 Ders Saati)