EKOL DENİZCİLİK EĞİTİM VE TİC. A.Ş
EKOL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE PERSONEL DANIŞMANLIĞI TİC. A.Ş.


KAMERA KAYDI YOLUYLA VERİ İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ekol Denizcilik Eğitim ve Tic. A.Ş. ve Ekol İş Güvenliği Eğitim ve Personel Danışmanlığı Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bina ve eğitim merkezlerinde yer alan kameralar ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, güvenlik amacıyla otomatik yolla işlenmekte ve iki haftaya kadar saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e Göre Ekol Denizcilik Eğitim ve Tic. A.Ş. ve Ekol İş Güvenliği Eğitim ve Personel Danışmanlığı Tic. A.Ş.’nin Feyzullah mahallesi Şehit Hikmet Alp Caddesi No:5 Adatepe / Maltepe – İSTANBUL adresine Başvuru Formunu yazılı olarak (elden bizzat teslim ederek yahut iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla ihtar çekmek suretiyle) iletebilirsiniz.