Atomar denizcilik sahibi ve KOSDER Genel Sekreteri Neslihan Torlak, Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Torlak, Personel Müdürü Fatih Ağman ve DPA Osman Menteşe kurumumuzu ziyaret etti.

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Atomar denizcilik sahibi ve KOSDER Genel Sekreteri Neslihan Torlak, Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Torlak, Personel Müdürü Fatih Ağman ve DPA Osman Menteşe kurumumuzu ziyaret etti. Kendilerine çok teşekkür ederiz…

Atomar Denizcilik owner and KOSDER Secretary General Neslihan Torlak, Chairman of the Board Cihan Torlak, Personnel Manager Fatih Ağman and DPA Osman Menteşe visited our school. We thank them very much…