YÜKSEK VOLTAJ (1000 V ÜZERİ) EĞİTİMİ HIGH VOLTAGE – ABOVE 1000 VOLTS) -TRAINING

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Bu eğitim, makine zabitan sınıfı gemiadamlarının STCW-78 Sözleşmesinin Kural III-2, Kod A-III/2 ve Tablo A-III/2 ile Kural III-1, Kod A-III/1 ve Tablo A-III/1’in birinci sütununda listelenen işleri, görevleri ve sorumlulukları işletim ve yönetim düzeyinde icra ederken, elektrik ve elektronik kontrol sistemlerini çalıştırmalarında yüksek voltaj devreleri ile ilgili bilgi, kavrama ve beceri kazanmaları maksadıyla icra edilir.

BASED ON STCW 2010 CODE, PART B, CHAPTER III, SECTİON B-III/2

Eğitim İçerisindeki Dersler

Yüksek voltaj sistemlerine bağlı tehlikeler
Gemilerde kullanılan yüksek voltaj sistemlerinde fonksiyonel, operasyonel ve emniyet gerekleri
Yüksek voltaj sistemlerinin temel düzeni ve koruyucu ekipmanları
Yüksek voltaj sistemleri ile ilgili emniyet prosedürleri
Arıza durumunda öncelikli yapılması gerekenler
Çeşitli tipte yüksek voltaj şalterlerinin tamir ve bakımını yapacak uygun nitelikli personelin atanması
Yüksek voltaj sisteminde meydana gelen arızaların giderilmesinde yapılacak düzeltici eylemler
Yüksek voltaj sistemi izolasyon bileşenleri için anahtarlama stratejisi üretme
Yüksek voltaj ekipmanlarının yalıtımı ve testi için uygun cihazların seçilmesi
Gemilerde kullanılan yüksek voltaj sisteminde, emniyet dokümantasyonu ile birlikte anahtarlama ve yalıtım prosedürünü yürütmek
Yüksek voltaj ekipmanlarında izolasyon direnci ve kutuplaşma endeksi testlerinin gerçekleştirilmesi

Eğitim Süresi

2 Gün (16 Ders Saati)