YOLCU GEMİSİNDE ÇALIŞMA EĞİTİM CROWD MANAGEMENT, PASSENGER SAFETY AND SAFETY TRAINING FOR PERSONNEL PROVIDING DIRECT SERVICES TO PASSENGERS IN PASSENGER SPACES (MODEL COURSE 1.28), PROFICIENCY IN CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR TRAINING INCLUDING PASSENGER SAFETY, CARGO SAFETY AND HULL INTEGRITY TRAINING (MODEL COURSE 1.29)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod Bölümünün A-V/2 (pa.1, 2, 3, 4) ve Tablo A-V/2 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 1.28 “Yolcu Mahallerinde Yolculara Doğrudan Hizmet Veren Personel İçin Güvenlik Eğitimi” ve IMO Model Kurs 1.29 “Kriz Yönetimi ve İnsan Davranışları, Yolcu Güvenliği, Yük Güvenliği ve Tekne Bütünlüğü Eğitimi”ne uygun olarak icra edilir. Yolcu gemilerinde çalışan tüm gemiadamları Yolcu Gemilerinde Çalışma Eğitimini almak zorundadır.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention Sections A-V/2 (pa.1, 2, 3, 4) and Table A-V/2 of the SCTW Code. as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.28 “Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training for Personnel Providing Direct Services to Passengers in Passenger Spaces” and IMO Model course 1.29 “Proficiency in Crisis Management and Human Behavior Training Including Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

KALABALIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
YOLCU BÖLÜMLERİNDE YOLCULARA DOĞRUDAN HİZMET EDEN
PERSONELİN GÜVENLİK EĞİTİMİ
KRİZ YÖNETİMİ VE İNSAN DAVRANIŞLARI
YOLCU EMNİYETİ, YÜK EMNİYETİ VE TEKNE BÜTÜNLÜĞÜ EĞİTİMİ

Eğitim Süresi

3 Gün (24 Ders Saati)