vardiya zabiti ne is yapar 2

 • Bir seferi planlamak, yönetmek ve mevki koymak,
 • Emniyetli bir seyir vardiyası icra etmek,
 • Seyir emniyetini sürdürmek için Radar ve ARPA cihazlarını usulüne uygun kullanmak,
 • Seyir emniyetini sürdürmek için ECDIS’i usulüne uygun kullanmak,
 • Acil durumlara talimatlara göre cevap vermek,
 • Denizde tehlike sinyaline cevap vermek,
 • Standart IMO deniz haberleşmesi terimlerinin kullanımı ile yazılı ve sözlü İngilizce kullanımını usulüne uygun yapmak,
 • Görsel işaretlerle bilgi almak ve vermek,
 • Gemiye emniyetli bir şekilde manevra yaptırabilmek,
 • Yükün yüklenmesi, istifi ve bağlanmasını izlemek, seferde ve tahliyesinde usulüne uygun olarak nezaret etmek,
 • Yük mahalleri, ambar kapakları ve balast tanklarını kontrol etmek, hasar ve kusurlarını ilgililere rapor etmek,
 • Kirliliği önlemek üzere gereklilikleri yerine getirmek,
 • Geminin deniz şartlarında emniyetli yol alabilmesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Gemide yangını önlemek, gerekli kontrolleri sağlamak ve yangınla usulüne uygun olarak mücadele etmek,
 • Can kurtarma araçlarını usulüne uygun olarak kullanmak,
 • Gemide tıbbi ilk yardım uygulamasını işlem basamaklarına göre yerine getirmek,
 • Geminin Ulusal ve Uluslararası sözleşmelerde belirtilen kurallara uygunluğunu sağlamak,
 • Liderlik ve ekip çalışmasına öz becerileri ile katkıda bulunmak,
 • Gemi ve personel emniyetine katkıda bulunmaktır.

BİLGİ AL

f 02