TIBBİ BAKIM TAZELEME EĞİTİMİ MEDICAL CARE REFRESHER COURSE

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin VI Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/4 Kısmı ve Tablo A-VI/4 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 1.15 “Tıbbi Bakım” a uygun olarak icra edilir. Birinci zabit ve kaptanlar tıbbi bakım eğitimini görmek zorundadır.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention, as amended, Chapter VI, Sections A-VI/4 and Table A-VI/4 of the SCTW Code, as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.15 “Medical Care”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

1) GEMİDE KALAN HASTA VE YARALILARA TIBBİ BAKIM SAĞLAMA

2) HASTALIK ÖNLEME

3) KAYITLARIN TUTULMASI VE YÖNETMELİKLER

4) GEMİLERE TIBBİ YARDIM İÇİN KOORDİNASYON YÖNTEMLERİ

Eğitim Süresi

3 Gün (21 Ders Saati)