TIBBİ BAKIM EĞİTİMİ MEDICAL CARE (MODEL COURSE 1.15 PLUS COMPENDIUM)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin VI Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/4 Kısmı ve Tablo A-VI/4 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 1.15 “Tıbbi Bakım” a uygun olarak icra edilir. Birinci zabit ve kaptanlar tıbbi bakım eğitimini görmek zorundadır.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention, as amended, Chapter VI, Sections A-VI/4 and Table A-VI/4 of the SCTW Code, as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.15 “Medical Care”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

1) GEMİDE KALAN HASTA VE YARALILARA TIBBİ BAKIM SAĞLAMA
a) İlkyardım
b) Kazaya uğrayanların bakımı
i) Baş ve omurga yaralanmaları
ii) Kulak, burun, boğaz ve göz yaralanmaları
iii) Dış ve iç kanama
iv) Yanıklar, kaynar su yanıkları ve soğuk yakması
v) Kırıklar, çıkıklar ve adale yaralanmaları
vi) Yaralar, yara iyileştirme ve enfeksiyon
vii) Ağrı giderme
viii) Dikiş ve bağlama teknikleri
ix) Akut karın hastalıkları
x) Küçük cerrahi tedavi
xi) Pansuman ve bandaj
c) Hasta bakım yöntemleri
i) Genel prensipler
ii) Bakım
d) Hastalıklar
i) Tıbbi durumlar ve acil durumlar
ii) Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
iii) Tropikal ve bulaşıcı hastalıklar
e) Alkol ve ilaç bağımlılığı

f) Diş bakımı
g) Jinekoloji, hamilelik ve doğum
h) Kurtarılanların tıbbi bakımı
i) Denizde ölüm
j) Hijyen
k) Dış yardım
l) Gemide çevre denetimi
2) HASTALIK ÖNLEME
a) Dezenfeksiyon, ilaçlama ve fareden arındırma
b) Aşılama
3) KAYITLARIN TUTULMASI VE YÖNETMELİKLER
a) Tıbbi kayıtların saklanması
b) Uluslararası ve ulusal deniz tıbbi yönetmelikleri
4) GEMİLERE TIBBİ YARDIM İÇİN KOORDİNASYON YÖNTEMLERİ
a) Dış yardım
i) Telsizle tıbbi tavsiye
ii) Helikopter ve diğer vasıtalarla hasta ve yaralıların tahliyesi ve taşınması
iii) Liman sağlık yetkilileriyle ya da limandaki ayakta tedavi servisleri ile işbirliği içerisinde hasta gemicilerin bakımı

Eğitim Süresi

3 Gün (21 Ders Saati)