SOĞUK HAVADA ÇALIŞMA EĞİTİMİ COLD WEATHER OPERATIONS

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kutup denizlerinde çalışan gemilerde görevli kaptan, zabitler ve makine personelinin STCW 2010 gereğince alması gereken eğitimdir.

STCW  CONVENTİON-2010”SECTİON B, CHAPTER V/G (GUIDANCE REGARDING TRAINING OF MASTERS AND OFFICERS & ENGINEERS FOR SHIPS OPERATING IN POLAR WATERS) AND IMO RESOLUTION A.1024(26

Eğitim İçerisindeki Dersler

Çok Yakında Sizlerle

Eğitim Süresi

Çok Yakında Sizlerle