SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TANKERLERİNDE YÜK İŞLEMLERİ İLERİ EĞİTİMİ SPECIALIZED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKERS (MODEL COURSE 1.06)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod Bölümünün A-V/1-2-2 ve Tablo A-V/1-2-2 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 1.02 “Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinde Yük İşlemleri İleri Eğitimi”ne uygun olarak icra edilir. Tankerlerde çalışan tüm zabitler ile işlemlerde görevli tayfalar Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinde Yük İşlemleri İleri Eğitimini almak zorundadır.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention Sections A-V/1-2-2 and Table A-V/1-2-2 of the SCTW Code. as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.06 “Specialized Training for Lıquefıed Gas Tankers”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TANKERLERİ TASARIM, SİSTEM VE DONANIMLARI
POMPA TEORİSİ VE KARAKTERİSTİKLERİ, YÜK POMPASI TİPLERİ VE
MENİYETLİ İŞLETİMLERİ
DÖKME SIVI YÜKLERİN TRİM, DENGE VE YAPISAL BÜTÜNLÜĞE ETKİSİ
TANKER EMNİYET KÜLTÜRÜ VE EMNİYETLİ YÖNETİM GEREKLİLİKLERİNİN UYGULANMASI
TÜM YÜK OPERASYONLARI İÇİN EMNİYET HAZIRLIKLARI, USULLER VE KONTROL LİSTELERİ UYGULANMASI
YÜK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ PERSONELİN YÖNETİMİ VE SORUMLULUĞU
TEMEL KİMYA VE FİZİK VE DÖKME HALDE SIVILAŞTIRILMIŞ GAZIN EMNİYETLİ TAŞINMASI İLE İLGİLİ TANIMLAR
MALZEME EMNİYET BİLGİ KARTI (MATERIAL SAFETY DATA SHEET – MSDS) BİLGİLERİ
SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TANKERİ YÜK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TEHLİKE VE
KONTROL ÖNLEMLERİ
İZLEME VE GAZ BULMA SİSTEMLERİNİN, ARAÇLARININ VE DONANIMININ KALİBRASYONU VE KULLANILMASI
KURAL VE DÜZENLEMELERE UYUMSUZLUĞUN TEHLİKELERİ
EMNİYETLİ ÇALIŞMA UYGULAMALARI, RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE
SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TANKERLERİNDE GEMİ ÜSTÜNDEKİ EMNİYET
SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TANKERİ ACİL DURUM USULLERİ
ÇATIŞMA, BATMA VE DENİZE DÖKÜLME SONRASINDA YAPILACAKLAR
SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TANKERLERİNDE TIBBİ İLK YARDIM, TEHLİKELİ
YÜKLERLE İLGİLİ KAZALARDA TIBBİ İLK YARDIM KILAVUZU (MEDICAL FIRST AID GUIDANCE FOR USE IN ACCIDENTS INVOLVING DANGEROUS GOODSMFAG)
ATMOSFER VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ USULLERİ
MARPOL 78 VE DİĞER IMO DÖKÜMANLARI, ENDÜSTRİ KILAVUZLARI VE GENEL OLARAK UYGULANAN LİMAN DÜZENLEMELERİ
IBC KOD VE IGC KOD VE İLGİLİ DÖKÜMANLARI KULLANMA YETERLİĞİ

Eğitim Süresi

4 Gün (28 Ders Saati)