SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (LNG) TANKERLERİ YÜK VE BALAST ELLEÇLEME EĞİTİMİ LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) TANKER CARGO & BALLAST HANDLING SIMULATOR (MODEL COURSE 1.36)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs IMO Model Kurs 1.36 “Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Tankerlerinde Yük ve Balast Elleçleme Simülatör Eğitimi”ne uygun olarak icra edilir. Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) tankerlerinde çalışan zabitler Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Tankerlerinde Yük ve Balast Elleçleme Simülatör Eğitimini almak zorundadır.

(The course is essentially a practical one and consists of a series of exercises structured around the operation of the cargo and ballast installation of an oil tanker and carried out in conjunction with a simulatoras well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.36 “Liquefied Natural Gas (LNG) Tanker Cargo And Ballast Handling Simulator”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

Çok Yakında Sizlerle

Eğitim Süresi

2 Gün (14 Ders Saati)