Sınırlı Kaptan Yeterliğinden Vardiya Zabiti (500-2999 GT) Yeterliliğine Geçiş Eğitimi

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi EK-3’de belirtilen programa uygun olarak icra edilir..

(The course is conducted in accordance to the requirements of additional 3. of the “Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi ”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

SEYİR
DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ
GEMİ İNŞA
DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ
GEMİCİLİK
YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ
DENİZDE EMNİYET

Eğitim Süresi

350 Ders Saati