SERBEST DÜŞMELİ CAN FİLİKASI EĞİTİMİ FREE FALL LIFE BOAT TRAINING

Eğitim Hakkındaki Bilgi

STCW tablo A-VI/2-1 gereğince serbest düşmeli can filikası bulunan gemilerde çalışan tüm personelin alması gereken eğitimdir. Bu eğitimin aldırılması STCW ile armatörlerin sorumluluğuna verilmiştir.

This course provides training in free fall lifeboats and is based on the provisions of table A-VI/2-1 of the STCW Code.

Eğitim İçerisindeki Dersler

Giriş, serbest düşmeli can filikasının emniyeti ve indirilmesi (Introduction; safety and launching of free fall lifeboat)
İndirme düzeneği (Launching arrangements)
Serbest düşme can filikasının indirilmesi ve alınması (Evacuation and recovery of free fall lifeboat)
Geminin yanındayken alınması gereken önlemler (Actions to take when clear of the ship)
Serbest düşmeli filikanın makinesi ve malzemeleri (Free fall lifeboat engine and accessories)
Sert havalarda sürat düşmesi ve filikanın idaresi (Handling Free fall lifeboat in rough water)
Serbest düşmeli filikadayken alınacak önlemler (Actions to take when aboard a Free Fall Lifeboat)

Eğitim Süresi

Eğitim Beykoz Uygulamalı Eğitim Sahasında 1 gün (8 Ders Saati) olarak icra edilir.