SEFER PLANI YAPMA EĞİTİMİ VOYAGE PLAN PREPARATION TRAINING

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod Bölümünün B -VIII/2, kısım 3-1 uyarınca IMO Model Kurs 1.22 “Gemi Simülatör ve Köprüüstü Takım Çalışması” e uygun olarak icra edilir.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention Sections B-VIII/2 of the SCTW Code. as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.22 “Ship Simulator And Bridge Teamwork”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

Çok yakında sizlerle

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Ders Saati)