RİSK DEĞERLENDİRME VE PROBLEM ÇÖZME EĞİTİMİ RISK ASSESMENT AND PROBLEM SOLVING TRAINING

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin A-II/2 ve A-III/2 ile IMO MSC.372(93) uyarınca IMO Model Kurs 3.11 “Deniz kaza ve olayların araştırılması” na uygun olarak icra edilir.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention Sections A-II/2 ve A-III/2 of the SCTW Code and IMO MSC.372(93). as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 3.11 “Safety Investigation Into Marine Casualties And Marine Incidents”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

1. Tehlikenin Tanımlanması
(Hazard Identification)
2. Risk Analizi
(Analysis of Risk)
3. Risk Kayıtları ve İş güvenliği Analizi
(Risk Registers and Job safety Analysis)
4. Risk Değerlendirme Methodları
(Methods of Risk Assessment)
5. Risk Kontrol Önlemlerinin Hiyerarşisi
(Hierarchy of Risk Control Measures)
6. Risk Değerlendirilmesi Yapılan Örnek Olaylar ve Yaşanan Uygulamalar
(Case Studies and live exercises practicing Risk Assessment)

Eğitim Süresi

2 Gün (14 Ders Saati)