RADAR GÖZLEM VE PLOTLAMA EĞİTİMİ RADAR NAVIGATION, RADAR PLOTTING AND USE OF ARPA RADAR NAVIGATION AT OPERATIONAL LEVEL (MODEL COURSE 1.07)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs IMO Model Kurs 1.07 “Radar Gözlem Plotlama Eğitimini” ne uygun olarak icra edilir. Kaptan ve güverte zabitleri Radar Gözlem ve Plotlama Eğitimini almak zorundadır.

(The program meets the latest requirements of STCW Convention and IMO Model Course 1.07 “Radar Navıgatıon, Radar Plottıng And Use Of ARPA Radar Navigation at Operational level)

Eğitim İçerisindeki Dersler

RADARLARIN TANITIMI, SINIFLANDIRILMASI VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
RADAR BLOK DİYAGRAMI VE ELEMANLARIN GÖREVLERİ
ÜRETİCİ ÖNERİLERİNE GÖRE RADAR’I AYARLAMAK VE KULLANMAK
ELLE (MANUEL) RADAR PLOTLAMA UYGULAMASI
GÜVENLİ SEYRİ SAĞLAMAK İÇİN RADAR KULLANIMI
ÇATIŞMADAN YA DA YAKIN DÜŞMEKTEN KAÇINMA İÇİN RADAR KULLANIMI

Eğitim Süresi

3 Gün (21 Ders Saati)