Polar Kod

Polar kod sularda çalışan gemiler için Uluslararası kod (Polar kodu), IMO tarafından kabul edilen yeni bir koddur. Kod, kutup sularının normalde karşılaşılanların ötesinde gemilere ek talepler getirebileceğini kabul eder. Kutup sularında çalışan gemiler için zorunlu bir çerçeve sağlar. Temel gereksinimler güvenlik, çevrenin korunması ve denizci yeterliliği ile ilgilidir ve SOLAS, MARPOL ve STCW’DE yapılan değişikliklerle uygulanır.

Polar kodu, uluslararası sertifikasyon gereksinimlerine bağlı olarak gemiler için geçerlidir. SOLAS’a uygun olarak onaylanmış ve kutup sularında faaliyet gösteren gemiler için geçerlidir. Çevre koruma gereksinimleri, MARPOL’e uyması gereken ve kutup sularında çalışan gemiler için geçerlidir.

Polar kod sularda faaliyet gösteren gemiler için uluslararası güvenlik kodu, iki direği çevreleyen misafirperver sularda faaliyet gösteren gemilerle ilgili tüm tasarım, inşaat, ekipman, operasyonel, eğitim, arama kurtarma ve çevre koruma konularını kapsar.

Kutup kodunun (Polar kod) temel amacı, bir geminin kutup sularında amaçlanan çalışması için uygun olmasını sağlamaktır. Kod, evrensel bir çözüm sağlamaz. Kodun gereksinimleri, bir geminin amaçlanan operasyonlarını güvenli ve sorumlu bir şekilde yürütmek için sahip olması gereken yeteneklerden kaynaklanmaktadır.

Polar Kod I bölümü, istikrar, denize elverişlilik, yangın güvenliği ve hayat kurtaran cihazlar ve radyo iletişimi de dahil olmak üzere güvenlik önlemlerini öngörürken, Polar kod II bölümü ise kirliliği önleme önlemlerini belirlemektedir.

Bu, kutup bölgelerinde nerede, ne zaman ve nasıl çalışacağına ve orada hangi çevresel koşullarla karşılaşacağına büyük ölçüde bağlıdır. Kodun geminize nasıl uygulandığını anlamanın ilk adımı, polar işletim profilini tanımlamaktır. Bu, geminin nerede çalışması gerektiğini, orada hangi mevsimlerde çalışacağını ve geminin ne tür faaliyetler yürüteceğini içerir.

İdeal olarak profil, geminin kutup bölgelerindeki bilinen veya planlanan operasyon aralığını yansıtacak şekilde uyarlanmıştır. Bu bilinmiyorsa, bunun yerine genel bir işletim profili formüle edilebilir.

Ardından, Polar kodunun gerektirdiği operasyonel değerlendirmeyi yapmanız gerekir. Bu bir tür risk değerlendirmesidir. Polar koduna uymak için gereken ek teknik ve operasyonel önlemleri tanımlar. Faaliyet alanı ve mevsimi için beklenen işletme ve çevre koşullarını tanımlar. Geminin polar çalışma profili ile ilgili tehlikeleri tanımlar.

Geminin bu koşullar altında tatmin edici bir şekilde gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu yetenekleri tanımlar.Geminin tasarımını ve ekipman düzenini bu yeteneklere göre değerlendirir. Bir geminin polar çalışma profilindeki bazı önemli seçimler ve operasyonel değerlendirmeden elde edilen önemli sonuçlar, Polar kodunun hangi bölümlerinin geminiz için geçerli olduğunu belirleyecektir.

Buzda operasyon, düşük hava sıcaklığında çalışma, yüksek enlemde çalışma ve beklenen maksimum kurtarma süresi. Bir gemi için polar işletim profili ve operasyonel risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, Polar kodunda hangi gereksinimlerin geçerli olduğunu belirleyebiliriz.

Polar Kod Nedir

Polar kod nedir? Polar kodu işlevsel, hedefe dayalı bir koddur. Bir geminin nasıl inşa edildiğine ve kutup sularında nasıl çalıştırılacağına bağlı olarak, gemiler için farklı şekilde geçerlidir.

Polar sularda faaliyet gösteren gemiler için Uluslararası kod veya Polar kod, 2014 yılında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından kabul edilen uluslararası bir rejimdir. Polar kod, esas olarak buz navigasyonu ve gemi tasarımı ile ilgili olarak kutup bölgelerinde nakliye düzenlemelerini ortaya koymaktadır.

Ayrıca IMO, zorlu sularda faaliyet gösteren tüm gemilerin uyması gereken yeni düzenlemelerin getirilmesi ile kutup ortamının korunması ve denizcilerin ve yolcuların güvenliği ile ilgili uluslararası endişeleri ele almak için girişimlerde bulunmuştur.

Polar Kod Eğitimi

Polar kod eğitimi Ekol Denizcilik tarafından verilen denizcilik kurslarından bir tanesidir. Polar kod eğitimi olarak Kutup denizlerinde çalışan gemiler için temel eğitimi, kutup denizlerinde çalışan gemiler için ileri eğitimi ve soğuk havada çalışma eğitimi vermektedir.

Polar kod eğitiminde yer alan Kutup denizlerinde çalışan gemiler için temel eğitimi 5 gün eğitim süresinden oluşmaktadır. Kutup denizlerinde çalışan gemiler için ileri eğitimi 5 gün eğitim süresinden oluşmaktadır. Soğuk havada çalışma eğitimi ise çok yakında Ekol Denizcilik tarafından verilecektir.

Polar kod eğitimi içerikleri, işleyişi, başvuru detayları, belgeler, gereksinimler ve fiyat bilgisi için Ekol Denizcilik ile iletişime geçerek detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz ve polar kod eğitimi almak için ilk adımı atabilirsiniz. Ekol Denizcilik 1997’den beri denizcilik kursu vermeye ve gemi adamı yetiştirmeye tüm referansı ve deneyimi ile sizler için devam etmektedir.