PETROL VE KİMYASAL TANKERLERİNDE YÜK İŞLEMLERİ TEMEL EĞİTİMİ BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS (MODEL COURSE 1.01)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod Bölümünün A-V/1-1 ve Tablo A-V/1-1 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 1.01 “Petrol ve Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük İşlemleri Temel Eğitimi”ne uygun olarak icra edilir. Petrol ve kimyasal tankerlerde çalışan tüm gemi adamları Petrol ve Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük İşlemleri Temel Eğitimini almak zorundadır.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention Sections A-V/1-1 and Table A-V/1-1 of the SCTW Code. as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.01“Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

TANKERLER HAKKINDA TEMEL BİLGİ
YÜK İŞLEMLERİ HAKKINDA TEMEL BİLGİ
PETROL VE KİMYASALLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ HAKKINDA TEMEL BİLGİ
TANKER EMNİYET KÜLTÜRÜ VE EMNİYETLİ YÖNETİMİ
TANKER İŞLEMLERİ İLE İLİŞKİLİ TEHLİKELER
TEHLİKELİ DURUMLARIN KONTROLÜ
YÜK EMNİYET BİLGİ KARTI (MATERIAL SAFETY DATA SHEET – MSDS) BİLGİSİ
GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI VE BENZER DONANIMIN DÜZGÜN KULLANIMI VE
FONKSİYONLARI
EMNİYET DONANIMI VE KORUYUCU AYGITLARIN DÜZGÜN KULLANIMI
MEVZUAT VE ENDÜSTRİ KILAVUZLARINA GÖRE EMNİYETLİ ÇALIŞMA
UYGULAMALARI VE USULLERİ, PETROL VE KİMYASAL MADDE TANKERLERİ
İLE İLGİLİ GEMİ ÜZERİNDE PERSONEL EMNİYETİ
MALZEME EMNİYET BİLGİ KARTI (MATERIAL SAFETY DATA SHEET – MSDS) REFERANS ALINARAK İLK YARDIM
TANKER YANGINLA MÜCADELE ORGANİZASYONU VE YAPILACAK EYLEMLER
YÜK ELLEÇLEME VE DÖKME HALDE TEHLİKELİ VE ZARARLI SIVILARIN TAŞINMASI İLE İLGİLİ YANGIN TEHLİKESİ
PETROL VE KİMYASAL MADDE YANGINLARINI SÖNDÜRMEDE KULLANILAN YANGINLA MÜCADELE MADDELERİ
PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜĞÜ İŞLEMLERİ
SABİT KURU TOZLU KİMYASAL SİSTEM İŞLEMLERİ
YANGINLA MÜCADELE İŞLEMLERİNDE YAYILMA ÖNLENMESİ
ACİL KAPAMA DAHİL ACİL DURUM USULLERİ
PETROL VE KİMYASAL MADDE KİRLİLİĞİNİN İNSAN VE DENİZ YAŞAMINA ETKİSİ
KİRLENME ÖNLEYİCİ GEMİ USULLERİ
KİRLİLİĞİN YAYILMASI DURUMUNDA ALINACAK ÖNLEMLER

Eğitim Süresi

2 Gün (14 Ders Saati)