makine zabiti ne is yapar 2

 • Emniyet tedbirlerine uygun makine vardiyası tutmak,
 • Gemide ihtiyaç duyulacak düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce konuşabilmek/yazabilmek,
 • Dahili haberleşme sisteminin kullanabilmek,
 • Ana ve yardımcı makinelerin ve ilgili kontrol sistemlerinin çalıştırılmasını sağlamak,
 • Akaryakıt, yağ, balast ve diğer pompalama sistemleri ve ilgili kontrol sistemlerinin çalıştırılmasını sağlamak,
 • Elektrik ve elektronik kontrol sistemlerinin faal tutulmasını sağlamak,
 • Elektrik ve elektronik cihazların bakım, tutum ve onarımını yapmak,
 • El aletleri, makine aletleri ve ölçüm aletlerinin gemide imalat ve onarım maksadıyla uygun kullanımını sağlamak,
 • Gemide makine ve teçhizatların bakım, tutum ve onarımını usulüne uygun yapmak,
 • Kirliliği önlemek üzere gereklilikleri yerine getirmek,
 • Geminin deniz şartlarında emniyetli yol alabilmesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Gemide yangını önlemek, gerekli kontrolleri sağlamak ve yangınla usulüne uygun olarak mücadele etmek,
 • Can kurtarma araçlarını usulüne uygun olarak kullanabilmek,
 • Gemide tıbbi ilk yardım uygulamasını işlem basamaklarına göre yerine getirmek,
 • Geminin Ulusal ve Uluslararası sözleşmelerde belirtilen kurallara uygunluğunu sağlamak,
 • Liderlik ve ekip çalışmasına öz becerileri ile katkıda bulunmak,
 • Gemi ve personel emniyetine katkıda bulunmaktır.

BİLGİ AL

f 02