MAKİNE YÖNETİM DÜZEYİ YETERLİK YENİLEME EĞİTİMİ MARINE ENGINEERING RENEWAL OF THE QUALIFICATION (MANAGEMENT LEVEL)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod Bölümünün A-I/11 2 hükmü uyarınca icra edilir. Başmakinist ve ikinci makinistler süresi dolan yeterliliklerini yenilemek için Makine Yönetim Düzeyi Yeterlilik Yenileme Eğitimini almak zorundadır.

(The course is approved by Turkish Maritime Administration in accordance with Section A-I/11.2 of STCW Code.)

Eğitim İçerisindeki Dersler

Kişisel emniyet ve sosyal sorumluluklar kursunda 2010 STCW değişiklikleri
STCW 1995 ve 2010 (Manila Düzeltimleri) değişiklikleri arasındaki genel farklılıklar.
Liderlik ve ekip çalışması becerileri
MARPOL’e en son düzeltimler, deniz çevresini korumak için tedbirler
SOLAS Düzeltimleri (Amendments)
Yürütme sistemi ve yardımcı makineler-1
Sürtünme, aşınma ve yağlamanın denizcilikte uıygulamaları
Yakıt teknolojisinin yeni/şimdiki durumu
Elektriksel, elektronik ve kontrol sistemleri
Maritime Labour Convention(Deniz İş Sözleşmesi) (MLC) 2006
Gemi inşa malzemelerinde gelişmiş yeni, teknoloji, gemi inşaadaki gelişmeler, gemi tamiratı, tersane uygulamaları ve gemide istenenler
Klas sörveyleri
MLC 2006 gerekleri uyarınca Tıbbi İlk Yardım için tazeleme eğitimi
Makine dairesi kaynak yönetimi

Eğitim Süresi

5 Gün (40 Ders Saati)