MAKİNE İŞLETİM DÜZEYİ YETERLİK YENİLEME EĞİTİMİ MARINE ENGINEERING RENEWAL OF THE QUALIFICATION (OPERATIONAL LEVEL)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod Bölümünün A-I/11.4 hükmü uyarınca icra edilir. Makine zabitleri süresi dolan yeterliliklerini yenilemek için Makine İşletim Düzeyi Yeterlilik Yenileme Eğitimini almak zorundadır.

(The course is approved by Turkish Maritime Administration in accordance with Section A-I/11.4 of STCW Code.)

Eğitim İçerisindeki Dersler

Kişisel emniyet ve sosyal sorumluluklar kursunda 2010 STCW değişiklikleri
STCW 1995 ve 2010 (Manila Düzeltimleri) değişiklikleri arasındaki genel farklılıklar.
Liderlik ve Ekip çalışması becerileri
Elektrik ve kontrol sistemleri
MARPOL’e en son düzeltimler, deniz çevresini korumak için tedbirler
Gemi içi dahili haberleşme sisteminin kullanımı
SOLAS Düzeltimleri (Amendments)
Yürütme sistemi ve yardımcı makineler
MLC 2006 gerekleri uyarınca Tıbbi İlk Yardım için tazeleme eğitimi
Makine dairesi kaynak yönetimi
Kişisel canlı kalma teknikleri ve Can kurtarma vasıtalarını ve Kurtarma botlarını kifayetli kullanma konusunda uygulamalı tazeleme eğitimi
Yangın önleme ve yangınla mücadele ve ileri yangın konusunda uygulamalı tazeleme eğitimi

Eğitim Süresi

5 Gün (40 Ders Saati)