MAKİNE DAİRESİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ERM) ENGINE-ROOM SIMULATOR (MODEL COURSE 2.07)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod Bölümünün A-III/1, A-III/2 ve A-III/3 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 2.07 “Makine Dairesi Simülatörü”ne uygun olarak icra edilir. Makine sınıfı zabitler Makine Dairesi Kaynak Yönetimi Eğitimini almak zorundadır.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention Sections A-III/1, A-III/2 and A-III/3 of the SCTW Code. as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 2.07 “Engine-Room Simulator”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

YASAL DURUMLAR VE GEREKLER
ERM BİLGİSİ
ERM BİLGİSİNİN GÖSTERİMİ
GEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
SİMÜLATÖR MAKİNE SİSTEM BİLEŞENLERİNİ TANIMA
SİMÜLATÖR DİZEL ANA MAKİNE MODÜL SİSTEMLERİNİ TANIMA
SİMÜLATÖR ELEKTRİK MODÜL SİSTEMLERİNİ TANIMA
SİMÜLATÖR YARDIMCI MAKİNELER MODÜL SİSTEMLERİNİ TANIMA
GÖSTERİLEN HATALI BİLGİLER
YORUMLAMA HATALARI
DURUM GÖSTERİCİLER, ALARMLAR
MAKİNE KONTROLDE YÖNETİM
İŞ YÜKÜ VE STRES
HATALARDA İNSAN FAKTÖRÜ
KARAR VERME
DAVRANIŞ
KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN BİLİNCİNDE OLMAK
KARŞILIKLI BİLGİ AKTARIMI
ACİL DURUMLAR VE BU DURUMLARDA YAPILACAKLAR

Eğitim Süresi

5 Gün (40 Ders Saati)