LİDERLİK VE EKİP ÇALIŞMASI EĞİTİMİ LEADERSHIP AND TEAMWORK (MODEL CORSE 1.39)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod Bölümünün A-III/1, A-III/1, A-III/6, A-II/2 ve A-III/2 kısımları uyarınca IMO Model Kurs 1.39 “Liderlik ve Ekip Çalışması” e uygun olarak icra edilir.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention Sections A-II/1, A-III/1, A-III/6, A-II/2, A-III/2 of the SCTW Code. as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.39 “Leadeship and Teamwork”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

Gemi personelinin yönetim ve eğitim çalışma bilgisi (Working knowledge of shipboard personnel management and training)

Uluslar arası Denizcilik Sözleşmeleri tavsiye ve kuralları ile ulusal mevzuat bilgisi (Knowledge of international maritime conventions, recommendations and national legislation)

Görev ve iş yükü yönetimi uygulaması yeteneği (Ability to apply task and workload management)

Bilgi ve verimli kaynak yönetimi uygulama yeteneği (Knowledge and ability to apply effective resource management)

Bilgi ve karar verme tekniklerini uygulama yeteneği (Knowledge and ability to apply decision making techniques)

Eğitim Süresi

3 Gün (20 Ders Saati)