KUTUP DENİZLERİNDE ÇALIŞAN GEMİLER İÇİN TEMEL EĞİTİM KURSU BASIC TRAINING FOR SHIPS OPERATING IN POLAR WATERS (IMO MODEL COURSE 7.11)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

STCW Sözleşmesi Kısım A-V/4-1 ve Kural V/4 ve; STCW Kısım-B, Bölüm V/g (Kutup denizlerinde çalışan Gemiler İçin Kaptanlar ve Zabitlerin eğitimiyle ilgili Rehber); SOLAS 1974; Kutup Sularında Çalışan Gemiler için Uluslararası Kod (Polar Code); IMO Model Kurs 7.11 ( Kutup denizlerinde çalışan gemiler için Temel Eğitim) gereklerine uygun olarak icra edilir.

Eğitim İçerisindeki Dersler

Ana Eğitim Konuları (Main Topics of Training):
1. Buz karakteristikleri ve farklı alanlarda operasyon sırasında karşılaşılabilecek buz tipleri temel bilgisi
(Basic knowledge of ice characteristics and areas where different types of ice can be expected in the area of operation)
2. Geminin buz ve düşük hava sıcaklıklarındaki performansının temel bilgisi
(Basic knowledge of vessel performance in ice and low air temperature)
3. Buzdaki bir geminin operasyon ve manevra yeterliği temel bilgisi
(Basic knowledge and ability to operate and manoeuvre a vessel in ice)
4. Kuralların öngörü ve düzenlenmesine ilişkin temel bilgiler
(Basic knowledge of regulatory considerations)
5. Personelin hazırlanması,çalışma koşullarıve emniyet temel bilgisi
(Basic knowledge of crew preparation, working conditions and safety)
6. Çevresel faktörler ve kurallar temel bilgisi
(Basic knowledge of environmental factors and regulations)

Eğitim Süresi

5 Gün (34 Ders Saati)