KUTUP DENİZLERİNDE ÇALIŞAN GEMİLER İÇİN İLERİ EĞİTİMİ ADVANCED TRAINING FOR SHIPS OPERATING IN POLAR WATERS (IMO MODEL COURSE 7.12)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

STCW Sözleşmesi Kısım A-V/4-2 ve Kural V/4 ve; STCW Kısım-B, Bölüm V/g (Kutup denizlerinde çalışan Gemiler İçin Kaptanlar ve Zabitlerin eğitimiyle ilgili Rehber); SOLAS 1974; Kutup Denizlerinde Çalışan Gemiler için Uluslararası Kod (Polar Code); IMO Model Kurs 7.12 ( Kutup Denizlerinde Çalışan Gemiler için İleri Eğitim) esaslarına göre icra edilir.

Eğitim İçerisindeki Dersler

Kurallar, Standartlar ve Gemi Dokümanları
Gemi Karakteristikleri
Buzda gemi manevraları
Buz seyri planlaması
Buzkıran işlemleri
Personel hazırlıkları, çalışma koşulları ve emniyet

Eğitim Süresi

5 Gün (30 Ders Saati)