KÖPRÜÜSTÜ KAYNAK YÖNETİMİ-BRM SHIP SIMULATOR AND BRIDGE TEAMWORK (MODEL COURSE 1.22)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod Bölümünün B-VIII/2 Kısmı 3-1 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 1.22 “Gemi Simülatörü ve Köprüsütü Takım Yönetimi” ne uygun olarak icra edilir. Kaptan ve güverte zabitleri Köprüsütü Kaynak Yönetimi Eğitimini almak zorundadır.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention Sections B-VIII/2 3-1 of the SCTW Code. as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.22 “Ship Simulator And Bridge Teamwork”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

1) ANA PRENSİPLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
a) Köprüüstü vardiya tutma prensipleri
b) Haritalar ve Notik yayınlar
c) Mevki koyma metotları,
d) Kayıtlar ve Jurnaller
2) KÖPRÜÜSTÜNÜ TANIMA
a) Dümen, Makine ve Elektronik Seyir Sistemleri
b) Makine ve dümen kumandaları
c) Pilot kartı ve köprüüstü posteri
3) GEMİNİN TAKTİK ÖZELLİKLERİ
a) Boy, en, draft, hava draftı
b) Devir daireleri
c) İlerleme-yanlama ve durma mesafeleri
d) Meyil ve trimin etkileri
e) Rüzgar ve akıntının etkileri
f) Çökme etkisi (Squat)
4) DAVRANIŞ
a) Asgari güvenlik sınırları
b) Eldeki insan gücünün etkin ve etkili kullanımı
5) KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN BİLİNCİNDE OLMAK
a) Kültürel farklılık ve benzerliklerin farkında olmak
b) Değişik kültürlerin davranışları
6) KARŞILIKLI BİLGİ AKTARIMI
a) Sefer öncesinde köprüüstü personeline sefer ile ilgili bilgilerin aktarılması
b) Pilotla karşılıklı bilgi aktarımı
c) Sefer esnasında karşılaşılan durumlarda takıma bilgi aktarımı
d) Vardiya devrinde bilgi aktarımı
7) TEHLİKELİ DURUMLAR VE BU DURUMLARDA YAPILACAKLAR
a) Kaptanın, pilotun ve köprüüstü vardiya personelinin davranışları
b) Denize adam düştü
c) Makine/dümen arızası
d) Elektronik seyir yardımcıları arızası
e) Acil durum manevra usulleri
8) SIĞ SU ETKİLERİ
a) Sığ su tanımı
b) Sığ su etkisinin derinlik azaldıkça belirginleşmesi

c) Çökme etkisi (Squat)’nin tanımı, hesaplanması
d) Standart manevraların sığ suda yapılması
9) ACİL DURUM PLANLAMASI
Acil durumlarda yapılacakların planlanması
10) OTORİTE
a) Kaptanın otoritesi ve köprüüstü vardiya personelinin görevleri, yetki ve sorumlulukları
b) Gemide pilot bulunduğu zamanlarda yetki ve otorite kullanımı
c) Otoritenin hiyerarşik seviyeye uygun kullanımı
11) KÖPRÜÜSTÜNDE YÖNETİM
a) Dengeli ve iyi bir yönetim
b) Köprüüstü vardiya personelinin imkan ve kabiliyetlerine uygun görev dağılımı
12) İŞ YÜKÜ VE STRES
a) Aşırı iş yükü ve stres oluşmasını engelleyici tedbirler
b) İş yükünün köprüüstü vardiya personeli arasında dengeli paylaşımı
13) SİSTEMATİK DEMİRLEME VE BAĞLAMA ESASLARI
a) Demir yerinin seçimi
b) Sistematik demirleme esasları
c) Bağlama işlemi öncesi yapılacakların planlanması
d) Acil durum (makine arızası gibi) için alternatif plan hazırlama
e) Manevradan önce kontrol listelerinin kullanımı
f) Manevranın kayıt edilmesi (köprüüstü ve makine jurnalleri)
14) HATALARDA İNSAN FAKTÖRÜ
a) Olası hatalara karşı önlem almak
b) Oluşan hatalardan ders çıkarmak
c) Köprüüstü vardiya personeli sefer boyunca uygulamak
15) KARAR VERME
a) Eldeki verilerin doğruluğunun gerçeklenmesi
b) Eksik bilgilerin tespit ve temin edilmesi
c) Önceliklerin belirlenmesi ve uygulamaların buna göre sıralanması
16) KRİZ YÖNETİMİ
a) Kaptanın, kendisinin ve köprüüstü vardiya personelinin stresinin farkındalığı
b) Olası aşırı stresler konusunda köprüüstü vardiya personelinin bilgilendirilmesi
17) BİR SEFERİN PLANLANMASI VE İCRASI (PASSAGE PLAN)
a) Kullanılacak harita ve notik yayınların listelenmesi
b) Med-cezir ve akıntı etkileri
c) Sefer süresince karşılaşılabilecek hava ve deniz durumu
d) Rotaların ve kısıtlamalarının tespiti
e) Alternatif rotaların tespiti

f) Kullanılacak seyir yardımcıları
g) VTS bilgileri, iletişim esasları
h) Girilmeyecek bölgeler
i) Kaçış rotaları
j) Sığınma liman/bölgeleri
k) Taşınan yükün emniyeti ve ilgili özel şartları
l) Limandan limana (berth to berth) bir seferin rotasının çizilmesi
m) Kalkış, varış ve dar sulara giriş için kontrol listelerinin hazırlanması
n) Geminin manevra verilerini kullanarak pilot bindirme-indirme esaslarının planlanması
o) Planlanan seferin uygulanışının devamlı gözetim altında tutulması
p) Personelin, geminin ve yükün emniyeti ile çevre koruma kurallarına uyulması
q) Trafik ayrım bölgelerinde giriş-geçiş ve çıkışların kurallara göre yapılması
r) Tüm gerekli kayıtların tutulması
s) Rıhtımdan güvenli kalkış ve güvenli yanaşma
18) PARALEL İNDEKS
a) Paralel indeks hakkında bilgi
b) Paralel indeks kullanarak limana giriş
c) Paralel indeks kullanarak demir yerine iniş
d) Paralel indeks kullanarak tehlikeli sahalarda seyir,

Eğitim Süresi

5 Gün (40 Ders Saati)