INERT GAZ OPERASYONLARI EĞİTİMİ INERT GAS PLANT AND INERT GAS OPERATIONS

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs IMO Model Kurs 1.35 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Tankerlerinde Yük ve Balast Elleçleme Simülatör Eğitimi”ne uygun olarak icra edilir. Sıvılaştırılmış Gaz (LPG) tankerlerinde çalışan zabitler Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Tankerlerinde Yük ve Balast Elleçleme Simülatör Eğitimini almak zorundadır.

(The course is essentially a practical one and consists of a series of exercises structured around the operation of the cargo and ballast installation of an oil tanker and carried out in conjunction with a simulatoras well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.35 “Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tanker Cargo And Ballast Handling Simulator”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

Çok Yakında Sizlerle

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Ders Saati)