İLKYARDIM EĞİTİMİ MEDICAL FIRST AID (MODEL COURSE 1.14 PLUS COMPENDIUM)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin VI Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/4 Kısmı ve Tablo A-VI/4-1 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 1.14 “Tıbbi İlk Yardım” a uygun olarak icra edilir. Tüm zabitler İlk Yardım Eğitimini görmek zorundadır.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention, as amended, Chapter VI, Sections A-VI/4 and Table A-VI/4-1 of the SCTW Code, as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.14 “Medical First Aid”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

a) Gemide bir kaza veya hastalık durumunda derhal ilk yardım uygulanması
b) İlk yardım kiti
c) İnsan vücudunun yapısı ve işlevleri
d) “Tehlikeli Maddelere İlişkin Kazalarda Kullanılmak için Tıbbi İlk Yardım Rehberi”
(Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods “MFAG”)
veya onun Türkiye’de yayınlanan eşdeğerinin kullanımı dâhil gemide zehirlilikle ilgili
tehlikeler
e) Hasta veya kazazedenin muayenesi
f) Omurga yaralanmaları
g) Yanıklar, haşlanmalar, sıcak ve soğuğun etkileri
h) Kırıklar, çıkıklar ve adale yaralanmaları
i) Kurtarılan kişilere tıbbi bakım
j) Telsizle alınan tıbbi önerilerin uygulaması
k) Eczacılık (Farmakoloji)
l) Sterilizasyon
m) Kalp sektesi, boğulma ve asfiksi

Eğitim Süresi

3 Gün (18 Ders Saati)