İLERİ YANGINLA MÜCADELE TAZELEME EĞİTİMİ ADVANCED TRAINING IN FIRE FIGHTING REFRESHER COURSE

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Yangınla Mücadele İleri Sertifikasına sahip zabitlerin konuya ilişkin bilgilerini STCW A-VI/3 gereklerine uygun olarak tazelemek amacıyla uygulama ağırlıklı icra edilir.

The course participant must be in the possession of a valid certificate Advanced Fire-Fighting, STCW A-VI/3. This certificate may not be older than 5 years at the start of the refresher course.

Eğitim İçerisindeki Dersler

  • Tanıma/değerlendirme ve yangınla mücadele teoris (Recognition/Assessment and firefighting theory)
  •  Yangınla mücadele maddelerinin, yaygın söndürme cihaz ve malzemelerinin kontrol ve bakımı (Inspection and maintenance of fire extinguishing substances, fire extinguishers and equipment.)
  •  Yangınla mücadelenin idaresi ve liderliği (Firefighting command and leadership)
  •  Yangın talimlerinde liderlik (Leadership at firefighting drills)
  • Kayıtların araştırılması ve kurtarılması (Search and recovery of casualties)
  •  İlk yardım (First Aid)
  •  Tehlikeli maddelerin farkında olma (Awareness of dangerous goods.)
  •  Gemide yangınla mücadelenin liderliği ve uygulamalı eğitimler (Practical exercises of on board firefighting and leadership)

Eğitim Süresi

Eğitim Beykoz Uygulamalı Eğitim Sahasında 1 gün (8 Ders Saati) olarak icra edilir.