İLERİ YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ ADVANCED TRAINING IN FIRE FIGHTING (MODEL COURSE 2.03 PLUS COMPENDIUM)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin VI/3 Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/3 Kısmı ve Tablo A-VI/3 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 2.03 “İleri yangınla Mücadele Eğitimi” ne uygun olarak icra edilir. Yangınla mücadele işlemlerini denetlemek üzere görevlendirilen zabitler İleri yangınla Mücadele Eğitimi’ni görmek zorundadır.

(The course complies all requirements of the STCW Convention Chapter VI, Sections A-VI/3 and Table A-VI/3 of the SCTW Code, as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 2.03 “Advanced Training in Fire Fighting”.)

Eğitim İçerisindeki Dersler

1) GEMİLERDE YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMALARININ DENETLENMESİ

2) YANGIN EKİPLERİNİN ORGANİZASYONU VE EĞİTİMİ

3) YANGIN TESPİT VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE TEÇHİZATININ
DENETİM VE KULLANIMI

4) YANGINLA İLGİLİ KAZALARDA ARAŞTIRMA VE RAPORLARIN DÜZENLENMESİ

Eğitim Süresi

3 Gün (21 Ders Saati), bu sürenin Eğitim, 13 saat sınıfı ortamında teori, 8 saat Beykoz Uygulamalı Eğitim Merkezinde uygulama şeklinde icra edilir.