HIZLI CANKURTARMA BOTU KULLANMA YETERLİĞİ EĞİTİMİ PROFICIENCY IN FAST RESCUE BOATS (MODEL COURSE 1.24)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin VI Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/2 Kısmı ve Tablo A-VI/2-2 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 1.24 “Hızlı Kurtarma Botu Kullanma Yeterliliği” ne uygun olarak icra edilir. Tüm zabitler İlk Yardım Eğitimini görmek zorundadır.

(The course is complies all requirements of the STCW Convention Chapter VI, Sections A-VI/2 and Table A-VI/2-2 of the SCTW Code, as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.24 “Proficiency in Fast Rescue Boats”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

1) HIZLI CAN KURTARMA BOTLARININ YAPISI, BAKIMI, TAMİRİ VE DONATIMI

2) GEMİDEN İNDİRME VE GERİ ALMA SIRASINDA BENZER ŞEKİLDE DONATILMIŞ DENİZE İNDİRME DONANIMI VE TERTİBATINDA GÖREV ALMA

3) DENİZE İNDİRME VE GERİ ALMA SIRASINDA HIZLI CAN KURTARMA
BOTLARINDA GÖREV ALMA

4) DENİZE İNDİRİLDİKTEN SONRA HIZLI CAN KURTARMA BOTUNDA İDARENİN SAĞLANMASI

5) HIZLI CAN KURTARMA BOTUNUN MOTORUNUN ÇALIŞTIRILMASI

Eğitim Süresi

3 Gün (16 Ders Saati), bu sürenin 8 Ders Saati sınıf ortamında teori, 8 Ders Saati Beykoz Uygulamalı Eğitim Merkezinde uygulamalı eğitim olarak icra edilir.