HIZLI CAN KURTARMA BOTU KULLANMA YETERLİLİĞİ TAZELEME EĞİTİMİ Proficiency in Fast Rescue Refresher Course

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Bu eğitim, Hızlı Can Kurtarma Botu sertifikasına sahip gemiadamlarının sertifikalarının STCW Kodu esaslarına göre 5 yılda bir yenilenmesi amacıyla uygulama ağırlıklı icra edilir.

The Certificate of Proficiency in Fast Rescue Boats (PFRB) Update Training is a practical training course for seafarers who are required to take charge of a fast rescue boat and any crew on a Merchant Navy vessel who make up part of the FRB crew. The update training is specifically for those who already hold a Certificate of Proficiency in Fast Rescue Boats (PFRB) certificate issued within the preceding 5 years.

Eğitim İçerisindeki Dersler

  • Emniyet önlemleri ve ekipmanlar (Safety precautions and equipment.)
  •  Hızlı can kurtarma botunun indirilmesi ve alınması, kurtarma operasyonlarının icrası (Launching and operating Fast Rescue Boats, carrying out rescue operations)
  •  Çeşitli arama paternleri (Practicing various search patterns)
  • Açık denizde hızlıcan kurtarma botunun kullanılması, akıntı, rüzgar ve dalgaların etkisi ( Operating the boat on open water, influences of currents, wind and waves)
  •  Denizdeki bir kazazedeyi almak (Dealing with a near- drowning person)
  •  Can kurtarma botunu yedeklemek (Towing with the Fast Rescue Boat)
  • İletişim araçları (Handling means of communication)

Eğitim Süresi

Eğitim Beykoz Uygulamalı Eğitim Sahasında 1 gün (8 Ders Saati) olarak icra edilir.