Helmsman Training

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Gemide dümen tutmakla görevlendirilen güverte tayfasının alması gereken sertifika eğitimidir.

Eğitim İçerisindeki Dersler

Elektrik, Hidrolik ve Mekanik Dümen donanımları.
Standart dümen komutlarını (Türkçe/İngilizce).
Dümen donanımları.
Dar sular dahil uygulamalı dümen tutma.

Eğitim Süresi

Eğitim 4 ders saati dershanede teori, 12 ders saati Köprüüstü Simülatöründe uygulama olmak üzere toplam 18 ders saati olarak icra edilir.