HAM PETROL YIKAMA( HPY) EĞİTİMİ CRUDE OIL WASHING (COW) TRAINING

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs IMO Model Kurs 1.02 “Petrol Tankerlerinde Yük İşlemleri İleri Eğitimi“ gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Ham Petrol Yıkama MARPOL Sözleşmesiyle yeni takerler için zorunlu hale getirilmiştir. Tankerlerde çalışan zabitler Ham Petrol Yıkama Eğitimini almak zorundadır.

(This course has been designed to meet the requirements of IMO Model 1.02. Crude oil washing was made mandatory for new tankers by the 1978 protocol to the MARPOL Convention)

Eğitim İçerisindeki Dersler

Çok Yakında Sizlerle

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Ders Saati)