Güverte Yönetim Düzeyi Yeterlilik Yenileme Eğitimi

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod Bölümünün A-I/11 2 hükmü uyarınca icra edilir. Kaptan ve birinci zabitler süresi dolan yeterliliklerini yenilemek için Güverte Yönetim Düzeyi Yeterlilik Yenileme Eğitimini almak zorundadır.

(The course is approved by Turkish Maritime Administration in accordance with Section A-I/11.2 of STCW Code.)

Eğitim İçerisindeki Dersler

Kişisel emniyet ve sosyal sorumluluklar kursunda 2010 STCW değişiklikleri
STCW 1995 ve 2010 (Manila Düzeltimleri) değişiklikleri arasındaki genel farklılıklar.
MARPOL’e en son düzeltimler, deniz çevresini korumak için
SOLAS Düzeltimleri (Amendments)
Korsanlık ve Silahlı Soygunculuk
MLC 2006 gerekleri uyarınca Tıbbi İlk Yardım için tazeleme eğitimi
SOLAS Kısım IX ve ISM Code Egzersizler ve Riziko değerlendirmesi ile ilgili vaka incelenmesi konularında yapılan düzeltimler
International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code
Tehlikeli yükler (IMDG Code)
Cargo Securing Manual, Container code, stability ve trim diyagramlarının kullanımı, stress hesaplama
Acil yedekleme düzenlemesi (Emergency Towing Arrangement).
Intact Stability Code 2008,
Enkaz kaldırma Sözleşmesi (Wreck removal convention)
Geri dönüşüm Sözleşmesi (Recycling Convention)
Carriage of Goods by Sea – Rotterdam
Ek VI, Düşük sülfürlü yakıty, Uçucu organik bileşikler, Green House Gazları, Klorofluorkarbon (CFC), Carbon Credits, and Climate Change
Köprü üstü Kaynak Yönetimi (BRM)
Kişisel canlı kalma teknikleri ve Can kurtarma vasıtalarını ve Kurtarma botlarını kifayetli kullanma konusunda uygulamalı tazeleme eğitimi
Yangın önleme ve yangınla mücadele ve ileri yangın konusunda uygulamalı tazeleme eğitimi

Eğitim Süresi

5 Gün (40 Ders Saati)