GÜVENLİK FARKINDALIK EĞİTİMİ SECURITY AWARENESS TRAINING FOR ALL SEAFARERS (MODEL COURSE 3.27)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin VI Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/6 Kısmı ve Tablo A-VI/6-1 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 3.27 “Tüm Gemiadamları için Güvenlik Farkındalık Eğitimi” ne uygun olarak icra edilir. Tüm gemiadamları Güvenlik Farkındalık Eğitimini görmek zorundadır.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention Chapter VI, Sections A-VI/6 and Table A-VI/6-1 of the SCTW Code., as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 3.27 “Securıty Awareness Traınıng For All Seafarers”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

 1. 1) ARTIRILMIŞ FARKINDALIK İLE DENİZDE GÜVENLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE
  KATKIDA BULUNMA
  a) Deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile ilgili olabilecek elemanlar dahil olmak üzere
  denizcilik ile ilgili güvenlik terimleri ve tanımları hakkında temel bilgi
  b) Uluslararası denizcilik güvenliği politikaları ve Devletlerin, şirketlerin ve kişilerin
  sorumlulukları hakkında temel bilgi
  c) Denizcilik güvenlik seviyeleri ve gemide ve liman tesislerinde uygulanan güvenlik önlemleri
  ve usullerine etkileri hakkında temel bilgi
  d) Güvenlik raporlama usulleri hakkında temel bilgi sahibi olma
  e) Güvenlikle ilgili ihtimaliyet durum planları hakkında temel bilgi sahibi olma
  2) GÜVENLİK TEHDİTLERİNİ TANIMA
  a) Güvenlik önlemlerini bertaraf etmek için kullanılan teknikler hakkında temel bilgi
  b) Deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile ilgili olabilecek unsurlar dahil potansiyel güvenlik
  tehditlerini tanımayı sağlayacak temel bilgi
  c) Silah, tehlikeli maddeler ve cihazları tanımayı sağlayacak temel bilgi
  d) Silah, tehlikeli maddeler ve cihazların yaratabilecekleri zararlar hakkında farkındalığa sahip
  olmak
  e) Güvenlikle ilgili bilgileri ve güvenlikle ilgili iletişimi yönetebilecek temel bilgi
  3) GÜVENLİK KONUSUNDA FARKINDALIĞI VE TEYAKKUZDA OLMAYI
  SAĞLAYACAK YÖNTEMLERİ VE BU YÖNTEMLERE NEDEN İHTİYAÇ
  DUYULDUĞUNU ANLAMA
  Deniz haydutluğuna ve silahlı soyguna karşı olanlar dahil olmak üzere ilgili sözleşmeler, kodlar
  ve IMO genelgeleri kapsamında yürütülen eğitim, talim ve egzersiz gereksinimleri hakkında
  temel bilgi

Eğitim Süresi

1 Gün (6 Ders Saati)