Gıda Emniyeti Eğitimi

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi-2006 (MLC-2006) Bölüm 3, Kural 3.2-Gıda ve yeme-içme, Standart A3.2, Rehber B3.2.2 gereğince gemilerde yiyecek ve içecek servisi yapan gemiadamlarına yönelik olarak icra edilir.

Eğitim İçerisindeki Dersler

Gıda güvenliği ve mevzuatı.(Introduction to food safety and legislation)
Gıda kaynaklı hastalıklar (Food borne illness)
Mikro organizmalar (Microorganisms
Bakterilerin büyüme ortamları (Conditions bacteria require for growth) (FATTOM)
Alerjenler (Allergens)
Güvenli yemek servisi (Safe food handling)
Temizlik ve sanitasyon (Cleaning and sanitizing)
Haşere kontrolü (Pest control)
Acil durumlarda gıda güvenliği (Keeping food safe during emergencies)
HACCP gıda güvenliği yönetimi (HACCP Food safety management)

Eğitim Süresi

1 Gün (8 ders Saati)