GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖRÜ (GOC) GENERAL OPERATOR’S CERTIFICATE FOR GMDSS (MODEL COURSE 1.25 PLUS COMPENDIUM)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod IV/2 Bölümünün, Kısım A-IV/2 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 1.25 “GMDSS Genel Telsiz Operatörü (GOC) Eğitimi”ne uygun olarak icra edilir.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention, as amended, Chapter IV, Section A-IV/2 of the SCTW Code, as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.25 “General Operator’s Certificate for the Global Maritime Distress and Safety System”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

Çok Yakında Sizlerle

Eğitim Süresi

Çok Yakında Sizlerle