GEMİCİ EĞİTİMİ ORDINARY SEAFARER TRAINING (A-II/4)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod II Bölümünün, Kısım A-II/4 Tablo A-II/4 hükmü uyarınca icra edilir.

(This course has been designed to meet the requirements of STCW section A-II/4.and Table A-II/4 Course is open to mariners who wish to obtain an appropriate certificate in order to perform watchkeeping duites.watch.)

Eğitim İçerisindeki Dersler

SEYİR
GEMİCİLİK
DENİZ GÜVENLİK VE GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ
DENİZ KİRLİLİĞİ VE ÇEVRE

Eğitim Süresi

6 Hafta (256 Ders Saati)