GEMİ GÜVENLİK ZABİTİ SHIP SECURITY OFFICER (MODEL COURSE 3.19)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin VI/5 Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/5 Kısmı ve Tablo A-VI/5 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 3.19 “Gemi Güvenlik Zabiti Eğitimi” ne uygun olarak icra edilir.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention Chapter VI/5, Sections A-VI/5 and Tables A-VI/5 of the SCTW Code. as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 3.19 “Ship Security Officer”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

1) GENEL BİLGİ VE DENİZCİLİKTE GÜVENLİK POLİTİKALARI
a) Denizde yaşanan kriminal aktivitelerin tarihçesi
b) Mevcut tehditler ve bunların yapısı (deniz haydutluğu, silahlı saldırı, terör, kaçaklar, kaçakçılık vb.)
c) Gemi ve liman operasyonları ve bunların yapısı
d) Tanımlar
e) Güvenlik konusunda uluslararası mevzuat
f) Güvenlik konusunda hükümetlerin yasal düzenlemeleri
g) Gemi güvenlik zabitinin yapacağı uygulamaların yasal sınırları
h) Güvenlikle ilgili bilgilerin ve iletişimin işlenmesi ve gizliliği
i) Deniz Güvenliğine ilişkin terimler ve tanımlar
2) GÜVENLİK SORUMLULUKLARI
a) SOLAS ve STCW 78 Sözleşmesi tarafı devletlerin sorumlulukları
b) Güvenlik Organizasyonu
c) Şirket ve sorumlulukları
d) Gemi ve sorumlulukları
e) Liman Tesisi ve sorumlulukları
f) Gemi Güvenlik Zabiti ve sorumlulukları
g) Şirket Güvenlik Zabiti ve sorumlulukları
h) Liman Tesisi Güvenlik Zabiti ve sorumlulukları
i) Gemi Güvenlik Planı kapsamında görevi olan güvenlik personeli
j) Liman Tesisi Güvenlik Planı kapsamında görevi olan güvenlik personeli
k) Diğer Personel
3) GEMİ GÜVENLİK PLANI UYGULANMALARININ DENETLENMESİ VE KORUNMASI
a) Deniz haydutluğu ve silahlı soygunla ilgili olabilecekler de dahil olmak üzere, uluslararası denizcilik güvenlik politikası ve hükümetlerin, şirketlerin ve atanmış kişilerin sorumlulukları
b) Deniz haydutluğu ve silahlı soygunla ilgili olabilecekler de dahil olmak üzere Gemi Güvenlik Planının amacı ve oluşturulmasındaki unsurlar, ilgili usuller ve kayıtların muhafazası
c) Gemi Güvenlik Planının uygulanmasında kullanılan usuller ve tehlikeli olayların raporlanması
d) Denizcilik güvenlik seviyeleri ve gemi üzerindeki ve liman tesisinin çevresindeki önemli güvenlik tedbirleri ve usuller
e) İç denetimlerin gerçekleştirme gereksinimleri ve usulleri, olay mahalli denetimleri, gemi güvenlik planında belirlenmiş güvenlik aktivitelerinin kontrol ve izlenmesi,
f) İç denetimlerde, periyodik gözden geçirmelerde ve güvenlik denetimlerinde tespit edilen eksiklik ve uygunsuzlukların şirket güvenlik zabitine raporlanması,
g) Gemi Güvenlik Planında değişiklik yapılacağı zaman uygulanacak usuller ve metotlar
h) Güvenlikle ilgili acil durum planları ve gemi/liman arasındaki kritik operasyonların korunması ile deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile ilgili hükümleri de içeren, güvenlik tehditleri veya güvenlik ihlalleri ile mücadele usulleri
i) Deniz haydutluğu ve silahlı soygun dahil olmak üzere, deniz Güvenliğine ilişkin terimler ve tanımlar
4) GÜVENLİK RİSKLERİNİN, TEHDİTLERİNİN VE AÇIKLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Risk değerlendirmesi metotları ve araçları

b) Güvenlik bildirgelerini de içeren güvenlik değerlendirme dokümanları
c) Deniz haydutluğu ve silahlı soygun amacıyla yapılanlar dahil olmak üzere, güvenlik tedbirlerini atlatmada kullanılan yöntemler
d) Ayrım yapılmaksızın, potansiyel suçlu riski taşıyan kişilerin tanınması
e) Silahları, tehlikeli maddeleri, kişileri ve araçları tanıma ve bulma, bunlardan kaynaklı hasarlardan korunma
f) Uygun olduğu hallerde, kalabalık yönetimi ve kontrol teknikleri
g) Güvenlikle ilgili hassas bilgi ve güvenlikle ilgili iletişimin saklanması
h) Aramaların koordinasyonu ve uygulaması
i) Fiziki arama metotları ve zor kullanmadan yapılan denetlemeler
5) UYGUN GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN UYGULANDIĞI VE YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜN TEMİNİ İÇİN GEMİDE DÜZENLİ DENETİMLERİN YAPILMASI
a) Yasaklı bölgelerin belirlenmesi ve izlenmesi
b) Gemiye girişin ve gemideki yasaklı alanların kontrolü
c) Güverte ve gemi çevresini etkili izleme metotları
d) Gemideki personel ve liman tesis güvenlik zabitleriyle birlikte yükün yüklenmesi ve gemideki depolarla ilgili güvenlik durumları
e) Gemiye kişilerin binişi, inişi, girişi ve bunların etkileri ile ilgili kontrol metotları
6) GÜVENLİKLE İLGİLİ DONANIM VE SİSTEMLERİN DÜZGÜN
OLARAK İŞLETİLMESİ, TEST EDİLMESİ VE KALİBRASYONU
a) Deniz haydutluğu ve silahlı soygunlarla mücadele amaçlı olarak kullanılanlar da dahil olmak üzere çeşitli tipteki güvenlik teçhizatı ve sistemleri ve bunlarla ilgili kısıtlamalar
b) Gemi güvenlik alarm sistemlerinin kullanımı ile ilgili usul, talimat ve kılavuzlar
c) Özellikle sefer yaparken, güvenlik teçhizatı ve sistemlerinin testi, ayarlanması ve bakımı
7) GÜVENLİK BİLİNCİ VE HAZIRLIKLARIN ARTTIRILMASI
a) Deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadele dahil olmak üzere, ilgili sözleşme, kodlar ve IMO genelgeleri kapsamında eğitim, tatbikat ve alıştırma gerekleri
b) Güvenlik bilincinin arttırılması ve gemide teyakkuz durumu metotları
c) Güvenlik tatbikat ve alıştırma uygulamalarının değerlendirilme metotları

Eğitim Süresi

2 Gün (14 Ders Saati)