GEMİ AŞÇISI EĞİTİMİ SHIP’S COOK TRAINING COURSE

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs Milli kurallara ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi-2006 (MLC-2006) Bölüm 3, Kural 3.2-Gıda ve yeme-içme, Standart A3.2, Rehber B3.2.2 ve ILO’nun 1946 / no:68,69 tarihli kuralına uygun olarak uygun olarak icra edilir.

(The training Course on “ In accordance with national requirements and with provisions of the conventions of International Labour Organization on Certification of Ship’s cook 1946 no:68,69 standart of 3.2 of Maritime Labour Convention (MLC),2006.)

Eğitim İçerisindeki Dersler

Mutfakta genel emniyet prosedürlerinin uygulanması.(General safety procedures in galley) ve Gıda emniyeti (Food safety)

Sağlık kuralları ve gıda hijyeni uygulamalarının yapılması (Health regulations and food hygieme) ve Kişisel hijyen, kişisel uygunluk(Personal hygiene)

Deniz çevresinin kirletilmesinin önlenmesi için tedbir alınması, çevresel sorumluluklar (Marpol Annex-5)

Yemeklik malzemeler ve stok kontrolü hakkında bilgi (Food stock control)

Gemi mutfağı için dengeli bir menü oluşturulması.(Praparing a balanced menu) ve

Menü tabakları hakkında tam bilgi (Full knowledge of menu dishes)

Miktarların ve porsiyonların hesaplanması ve kumanya siparişi (Calculating portions and ordering provisions)

Çok kültürlülük ve dinsel farkındalık (Awareness of multicultural and religious differences) ve Çeşitli yemek pişirebilme bilgisi (Ability and knowledge of various food prepapations)

Ekmek ve hamur, pasta hazırlanması (Knowledge of bread making and pastry)

Eğitim Süresi

5 Gün (40 Ders Saati)