Gemi Adamı Nedir

Gemi Adamı

Gemi Adamı çok anlaşılır bir şekilde aslında gemide çalışan mürettebatlardır. Kendi içerisinde şu şekilde ayrılırlar; kaptan, gemi zabitleri, yardımcı personeller, hizmetli ve tayfalardır. Gemi adamları güverte ve makine bölümünde çalışanlar olarak iki bölüme ayrılırlar.

Güverte bölümünde çalışan gemi adamları, Kaptan, Birinci zabit, Vardiya zabiti, Gemiciler, Güverte lostromosudur.  Makine bölümünde çalışan gemi adamları ise, Makine zabiti, Baş makinist, Baş mühendis, İkinci makinist, İkinci mühendis, Makine lostromosu, Elektrik zabitleri, Yağcılar şeklinde kendi içlerinde ayrılırlar.

Gemi mürettebatının içerisinde aynı zamanda aşçılar ve kamarotlar da yer almaktadır. Bunun yanı sıra ticaret, yük gemisinden ziyade yolcu gemilerinde ekstradan sağlık ekipleri, çalışanları da bulunmaktadır. Saydığımız bütün mürettebatın her biri birer gemi adamı olarak anılmaktadır.

Gemi Adamı Nedir

Gemi Adamı denizcilik hayatı süren kişilerdir. Mesleğini bir gemide icraat eden ve gemi mürettebattın da olup aynı zamanda gelirini de gemiden sağlayan kişilerdir. Bir geminin işletimi ve bakımı ile ilgili bir dizi farklı alandan herhangi birinde çalışanlardır.

Denizcinin mesleği aslında çok eski bir meslektir ve denizci teriminin etimolojik kökenleri, yelkenli gemilerin denizde ana ulaşım aracı olduğu bir zamanda beri vardır, ancak şimdi taşıma şekline bakılmaksızın tüm deniz taşıtlarının personelini ifade eder ve kapsar. Profesyonel, spor veya eğlence amaçlı gemi işleten kişiler. Askeri bir donanma veya sivil bir tüccar donanması için bile kullanılabilir. Bir donanmada, başka ayrımlar da olabilir mesela denizci, karaya dayalı olsalar bile, donanmanın herhangi bir üyesine atıfta bulunabilir hatta denizci belirli bir kayıtlı rütbeye de atıfta bulunabilir.

Gemi Adamı

Gemi Adamı Cüzdanı

Gemi adamı, okyanusta giden bir geminin başarılı bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan ayrılmaz bir parçasıdır. Her biri benzersiz sorumluluklar taşır ve aynı zamanda çeşitli mesleklere ve rütbelere sahiptir. Bir geminin mürettebatı genel olarak dört ana kategoriye ayrılabilir, güverte bölümü, mühendislik bölümü, komiser bölümü ve diğerleri.

Mesela bir geminin mühendislik departmanı, gemideki sevk ve diğer sistemleri işleten ve sürdüren bir gemi mürettebatının üyelerinden oluşur. Deniz mühendisliği personeli ayrıca gemideki “otel” tesisleri, özellikle de kanalizasyon, aydınlatma, klima ve su sistemleri ile ilgilenir. Bir gemi için ortak bir mühendislik ekibi şunları da içerir, şef mühendis, ikinci mühendis, üçüncü mühendis, dördüncü mühendis, motorcu, yağcı, giriş düzeyinde derecelendirme silici ve motor öğrencisi.

Bir kargo gemisi için tipik bir kâhya departmanı bir baş kâhya, bir aşçı ve bir kâhya asistanıdır. Her üç pozisyon da tipik olarak lisanssız personel tarafından doldurulur. Baş komiser, yemek hazırlama ve servis etme gibi işlevleri yerine getiren personeli yönetir, talimat verir ve görevlendirir; memur odaları ve vekil bölüm alanlarının temizlenmesi ve bakımı ve alım, ihraç ve stoklama mağazaları.

Güverte departmanındaki subay pozisyonları, bunlarla sınırlı olmamasıyla birlikte şunları da içerir: kaptan ve şefi, ikinci ve üçüncü memurları. Güverte departmanının lisanssız üyeleri için resmi sınıflandırmalar, yetenekli denizci ve sıradan denizcidir. İkinciler, tıbbi acil durumlarda tıbbi görevli olmakla suçlanır. Üç gemi adamından her biri, denizdeyken köprüde dört saat sabah ve öğleden sonra vardiyası yapıyor.

 Gemi Adamı Cüzdanı

Gemi adamları gemilerde görev yapan kişilerdir fakat resmi olarak gemi adamı olabilmeli için gemi adamı cüzdanı alabilmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli görevleri yapabilmek için ise gemi adamı yeterlilik belgesi almaları gerekmektedir. Gemi adamı cüzdanı alabilmek için ilk alınmalı gereken belge ise ‘’ gemi adamı sağlık raporu ‘’ belgesidir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gemi mürettebatı kurallara uygun olarak T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Liman Müdürlükleri tarafınca verilmektedir. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün onayından geçtikten sonra vize, pasaport yerine geçerli olacak belgedir. Geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

Gemi Adamı Belgesi

Gemi Adamı olabilmek için alınması gereken en önemli belge ‘’ gemi adamı sağlık raporu ‘’ belgesidir. Bu belgeyi alabilmek için ise T.C. vatandaşı olmak, sabıka kaydı bulunmamak, uyuşturucu madde kullanmamak, eğitim ve askerlik durumunu gösteren belgeler sunmak gibi maddeleri de içinde bulundurur.

Fakat gemi adamı sağlık raporu belgesini almak oldukça zordur. İşte bu yüzden gemi adamı olmak ve gerekli gemi adamı cüzdanını alabilmek için alınması gereken en önemli gemi adamı belgesi sağlık raporu olarak görülmektedir.

Peki gemi adamı cüzdanı gerekli belgeler nelerdir? T.C kimlik kartı aslı ve fotokopisi, 4 adet vesikalık fotoğraf, başvuru talep formu, STCW belgeleri, harç dekontu, öğrenim belgesi, diploma, gemi adamı sağlık raporu, adli sicil kaydı belgesi, nüfus müdürlüğünden parmak izi kaydı, askerlik durum belgesi, ikametgâh belgesi. Bu tip maddelerin tamamlandığı takdirde gemi adamı cüzdanı alınarak resmi olarak ve belirli görevleri gerçekleştirebilecek izne sahip olarak gemi adamı olunur.

Gemi Kaptanı