EKOL Gemi ezt KareGemide Elektrik ve Elektronik aletlerin tamir ve bakım işlerini yapar.
Geminin alternatör, elektrik, frigorifik tesisatı ve ışıklandırma devrelerinin bakım, tutum ve normal çalışmalarını sağlar.

Geminin elektrik malzeme ihtiyaçlarını gemi seferini aksatmayacak şekilde zamanında İkinci Mühendise bildirir.
İkinci Mühendisten teslim aldığı elektriğe ait demirbaş eşyayı muhafaza eder.
Geminin elektrik malzeme ihtiyaçlarını gemi seferini aksatmayacak şekilde zamanında ikinci mühendise bildirir.
Telsiz dairesi dışında kalan diğer akümülatörlerin bakım ve tutumlarını yapar.
Bütün Elektrik ve Elektronik aletleri (haberleşme aletleri hariç) tamir ve bakım tutumları ile yaptığı bütün işlerin kayıtlarını uygun bir şekilde tutar.

BİLGİ AL

f 02