ELEKTRO-TEKNİK ZABİTİ ELECTRO-TECHNICAL ENGINEER TRAINING (A-III/6)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kural III/6, Kod Bölümünün A-III/6 hükmü uyarınca, IMO Model Kursu Elektro-Teknik Zabiti Eğitimi (2014 Edition) uygun olarak icra edilir.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention Sections A-III/6 of the SCTW Code. as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course “Electro-Technıcal Engıneer (2014 Edition)”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

  1. ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE KONTROL SİSTEMLERİ
  2. BAKIM VE TUTUM
  3. TEMEL DENİZ EMNİYET VE GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ
  4. DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ

Eğitim Süresi

40 Gün (320 Ders Saati)