DÜMEN TUTMA EĞİTİMİ HELMSMAN TRAINING

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Gemide dümen tutmakla görevlendirilen güverte tayfasının alması gereken sertifika eğitimidir.

Eğitim İçerisindeki Dersler

Elektrik, Hidrolik ve Mekanik Dümen donanımları.
Standart dümen komutlarını (Türkçe/İngilizce).
Dümen donanımları.
Dar sular dahil uygulamalı dümen tutma.

Eğitim Süresi

Eğitim 4 ders saati dershanede teori, 12 ders saati Köprüüstü Simülatöründe uygulama olmak üzere toplam 18 ders saati olarak icra edilir.