DENİZDE KİŞİSEL CAN KURTARMA TEKNİKLERİ PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES (MODEL COURSE 1.19)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Bu eğitim, herhangi bir kapasitedeki gemide, geminin tamamlayıcı bir parçası olarak ve geminin işletilmesinde çalışmadan önce, STCW Sözleşmesi Kural VI/1, Kod A-VI/1 ve tablo A-VI/1-1’de sıralanan denizde kişisel canlı kalma teknikleri konularındaki iş, görev ve sorumlulukları almak üzere asgari yeterlik standartlarını kazanmaları amacıyla IMO Model Kursu 1.19’a uygun olarak icra edilir.)

Eğitim İçerisindeki Dersler

GEMİNİN TERK EDİLMESİ DURUMUNDA HAYATTA KALMA
GEMİLERDE BULUNAN CANKURTARMA ARAÇLARININ TİPLERİ
KİŞİSEL CAN KURTARMA ARAÇLARI
DENİZDE KİŞİSEL CANLI KALMA
CANLI KALMA İLE İLGİLİ PRENSİPLER
HERHANGİ BİR ACİL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
HAYATTA KALANLAR İÇİN ANA TEHLİKELER

Eğitim Süresi

3 Gün (10 Ders Saati teori, 8 Ders Saati Beykoz Uygulamalı Eğitim Merkezinde uygulamalı olmak üzere toplam 18 Ders Saati olarak icra edilir.)