DENİZDE KİŞİSEL CAN KURTARMA TEKNİKLERİ TAZELEME EĞİTİMİ PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES REFRESHER COURSE

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Bu tazeleme eğitimi, STCW Code A – VI / 1-1'e uygun şekilde uygulama ağırlıklı icra edilir, Kişisel Hayatta Kalma Teknikleri ile ilgili STCW Kodunda belirtilen uygulamaları da kapsar.

The module is instructed in compliance with STCW Code A–VI/1-1. It covers the practical competencies as set out in the STCW Code (as amended) regarding Personal Survival Techniques.

Eğitim İçerisindeki Dersler

  • Can kurtarma ekipmanın kullanımı (Use of Survival equipment)
  • Denize indirme donanımları (Launching arrangements)
  • Can kurtarma vasıtalarının ve kurtarma botlarının tahliyesi ve düzeltilmesi (Evacuation and recovery of survival craft and rescue boats)
  • Gemiden uzaklaşıldığında yapılacak işlemler (Actions to take when clear of the ship)
  • Can kurtarma vasıtalarına binildiğinde yapılacak işlemler (Actions to take when aboard a survival craft)
  • Can kurtarma vasıtalarının indirilmesi ve alınması (Drills in launching and recovering boats)
  • Can salının indirilmesi (Drills in launching life rafts)
  • Kurtarma botunun indirilmesi ve alınması (Drills in launching and recovering rescue boats)

Eğitim Süresi

Eğitim Beykoz Uygulamalı Eğitim Sahasında 1 gün (8 Ders Saati) olarak icra edilir.